EMVÉ
Operational Consultancy

EMVÉ Operational Consultancy

EMVÉ Operational Consultancy staat voor meer dan 15 jaar deskundige ervaring binnen de contactcenterbranche. Als operationeel eindverantwoordelijke voor grote accounts als wehkamp, KPN en andere (middel)grote organisaties weet eigenaar Michael Vromans wat er noodzakelijk is om strategisch CC beleid te ontwikkelen. EMVÉ brengt de dienstverlening van uw organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau en daarmee naar een succesvolle uitvoering van uw CC strategie.

Nieuwe klantcontactstrategie

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Hierdoor verandert ook uw klant, de verwachtingen van uw klant én het klantcontact. Door die veranderingen gelden er andere standaarden voor een professionele dienstverlening. De nieuwe klantcontactstrategie heeft een enorme impact op uw totale organisatie rondom het KCC. Een upgrade is noodzakelijk. Technologische ontwikkelingen en nieuwe methodieken worden nog te weinig ingezet. Het optimaal faciliteren van een op de customer experience visie aansluitend CC organisatiemodel is een cruciale factor om succesvol te zijn.

EMVÉ: ervaring en affiniteit met KCC strategieën

Michael heeft ervaren dat het huidige operationele organisatiemodel fundamenteel ongeschikt is om succesvol invulling te geven aan de nieuwe strategische doelstellingen. De meeste contactcenters zijn strategisch ingericht en gefaciliteerd door beleidsbepalers met een beperkte operationele affiniteit. Gevolg is vaak besluitvorming vanuit theoretische benaderingen die (net) niet tot de gewenste oplossingen leiden. De strategische benadering van EMVÉ Consultancy is vanuit operationeel perspectief en onderscheidt zich door de hoge mate van affiniteit met KCC strategieën.

Nieuwe KCC strategie door EMVÉ

Alle ervaringen die Michael heeft opgedaan in de dagelijkse realiteit van het contactcenter, zijn door EMVÉ vertaald naar een nieuwe KCC strategie. Daarvoor heeft EMVÉ samen met experts een impact- en risicoanalyse gemaakt van de huidige situatie en de te verwachtte ontwikkelingen voor de toekomst. Hieruit is Operations2020 tot stand gekomen. Een visie vanuit operationeel perspectief.

Innovatieve toekomstvisie

Met EMVÉ verkrijgt u naast ervaring ook een innovatieve CC toekomstvisie. Een beleid dat uw organisatie past. Met een eigen unieke operations2020 strategie. Consultancy op maat. Voor een high value contactcenter.

EMVÉ


“The only source of knowledge is experience.”

– Albert Einstein –

Waarom EMVÉ Operational Consultancy?

Ervaringsdeskundig operationeel strategisch advies
Reductie ziekteverzuim en verloop
Data driven decision management
Resultaat: vakvolwassen high performance organisatie
Praktijkgerichte trainingen en workshops
Fundamenteel verandermanagement (upgrade)

Weten wat EMVÉ voor uw organisatie kan betekenen?