Contactcenter diensten
EMVÉ Operational Consultancy

Contactcenter: Scan & Advies

Voldoen de methodieken van het contactcenter binnen uw organisatie aan de klantverwachtingen van nu? Voorziet uw organisatie in de randvoorwaarden om nu én in de toekomst een hoogwaardig klantcontact te faciliteren? De organisatiescan van EMVÉ maakt inzichtelijk hoe de processen en methodieken binnen het KCC van uw organisatie zich verhouden ten opzichte van de strategische doelstellingen. Het laat zien hoe effectief en efficiënt uw organisatie is ingericht. Gebruikt uw CC organisatie moderne, geautomatiseerde expertsystemen en data driven management of kunt u hier nog grote stappen in maken? EMVÉ beoordeelt de professionaliteit, automatisering en methodieken binnen uw contactcenter organisatie vanuit de customer experience visie. De employee satisfaction is daarbij een belangrijke driver onder de strategie. EMVÉ geeft u een operationeel strategisch advies. Daarbij vertalen wij uw organisatiedoelstellingen naar een strategisch waardemodel voor het contactcenter. Een data driven organisatie en data driven management leidt tot effectievere organisatieprocessen, reductie van personeelskosten en een hoger rendement. Meer informatie?

Contactcenter: Project management

EMVÉ Operational Consultancy begeleidt de projecten die voortkomen uit de EMVÉ organisatiescan en noodzakelijk zijn om een excellente customer experience binnen uw contactcenter te realiseren. Onze projectmanagers begeleiden uw contact center organisatie vanuit de Operations2020 filosofie. Door samen te werken met verschillende experts vanuit diverse vakgebieden staat EMVÉ garant voor een optimale kwaliteit en rendement van het management programma. Door de interne overlegstructuur met onze professionals kan EMVÉ uw contactcenter organisatie blijvend adviseren over marktontwikkelingen en vernieuwde inzichten als het gaat om moderne processen en methodieken. EMVÉ zorgt voor de projectmanager die bij uw organisatie past. Een goede klik tussen de persoonlijkheid van de projectmanager en het profiel van uw organisatie is essentieel voor een optimale samenwerking. Regelmatig bespreken wij de voortgang met u.

Contactcenter: Workshops & training

Door workshops en trainingen helpt EMVÉ het kwaliteitsniveau van de dienstverlening binnen uw contactcenter organisatie te verhogen. Omdat iedere CC organisatie haar eigen karakter en uitdagingen kent stemmen wij de workshops en trainingen volledig af op uw organisatie. Gerichte trainingen die uw contactcenter organisatie helpen te moderniseren en beter aan te sluiten op de dienstverlening die uw klanten van uw organisatie verlangen. Vanuit de Operations2020 filosofie staat de operationele behoefte centraal. EMVÉ trainingen kenmerken zich door gebruik te maken van moderne inzichten, methodieken en systemen. De Operations2020 methodiek gebruikt bijvoorbeeld geen standaardscript voor de klantdialoog. Maar een klant interactie formule die zorgt voor een maximale klantbeleving. Een excellente customer experience. Een training / workshop data driven management leert uw managers of coaches alle data te monitoren, samen te voegen en goed te analyseren. Alles is meetbaar in de visie van EMVÉ. En meten is weten.

Contactcenter: Interim & recruitment

De juiste medewerker op de juiste plek! Een nieuwe medewerker binnen uw contactcenter organisatie moet voldoen aan de gestelde competenties, maar zeker ook passen binnen het management team. Bovendien is van groot belang hoe uw nieuwe medewerker zijn/haar functie invult. EMVÉ support uw organisatie bij het werven van medewerkers. Vast of interim. De toegevoegde waarde is dat EMVÉ kandidaten screent op intrinsieke vaardigheden en karakter. Uit ervaring weten wij dat persoonlijkheid namelijk minstens zo belangrijk is als de benodigde competenties. Voor ieder proces bestaat een operations2020 methodiek. Ook voor het totale werving en selectieproces van leidinggevenden. Of voor de implementatie van een nieuw functiehuis met bijbehorende functieomschrijvingen. Door een eigen ontwikkelde selectiemethodiek kan EMVÉ u de juiste kandidaat op de juiste plek aanbieden.


“The only source of knowledge is experience.”

– Albert Einstein –

Wilt u weten wat EMVÉ voor uw organisatie kan betekenen?

Visie vanuit een operationeel perspectief
Vernieuwend door gebruik te maken van extern specialistisch advies
Oorzaakgericht i.p.v. symptoombestrijding
Toekomstgericht innovatief
Unieke benadering: iedere organisatie kent een uniek profiel
Kennisoverdracht door interactie

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking!